UDRUGA ETNO MEDIA

Naziv udruge: Udruga za razvoj civilnog društva i promicanje u kulturi - ETNO MEDIA

Sjedište udruge: A.Starčevića 52, 31400 Đakovo (Hrvatska)

MB: 2960303

OIB: 19565794099

RNO broj: 0228623

Broj računa (Raiffeisen banka): 2484008-1106351250

IBAN: HR4124840081106351250

SWIFT: RZBHHR2X

Predsjednik udruge: Daniel Kos

Tajnica udruge: Marina Soldat

Udruga za razvoj  civilnog društva i promicanje u kulturi  “ETNO MEDIA” je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija   s osnovnim ciljevima: 

- medijska promidžba kontinentalne Hrvatske putem elektroničkih publikacija;

- nakladništvo putem internet radija i televizije, sukladno zakonu o elektroničkim medijima;

- promicanje kulturne baštine i tradicije;

- njegovanje kulture  mira i nenasilja;

- razvoj civilnog društva.

Ciljevi  udruge su:

- promicanje fotografske djelatnosti putem elektroničkih publikacija;

- informiranje javnosti putem elektroničkih publikacija;

- promicanje tradicionalne i izvorne glazbe putem elektroničkih medija;

- promicanje prava čovjeka na slobodno i interesno udruživanje i na razvitak osobnosti,

- promicanje kulturne baštine kontinentalne Hrvatske;

- promicanje kvalitete života i slobodnog vremena korisnika;

- javno zagovaranje i promicanje ljudskih prava;

- njegovanja kulture mira i nenasilja;

 - razvijanje civilnog društva.

 Djelatnosti udruge su:

- oglašavanje putem elektroničkih publikacija, nakladništvo putem internet radija, nakladništvo putem internet televizije, sukladno zakonu o elektroničkim medijima; 

- informiranje javnosti o djelatnostima i događanjima iz svih svera društvenog i kulturnog života te zabavnih sadržaja;

- promicanje kulturnih, zabavnih i ostalih manifestacija;

- provođenje programa edukativnih i kreativnih radionica i drugih programa podrške;

- suradnja sa srodnim organizacijama i udrugama u Hvatskoj i inozemstvu te lokalnim  i državnim institucijama;

 - nakladnička djelatnost udruge vezano za ciljeve udruge ili javnost rada udruge.